Μαρής Γιάννης : «Ζήτημα ζωής και θανάτου» (επανέκδοση), Το Βήμα 2009 (μαζί με άλλα 19 βιβλία του Μαρή)

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ

►Γιάννης Μαρής: «Ζήτημα ζωής και θανάτου» (επανέκδοση), Το Βήμα 2009

(μαζί με άλλα 19 βιβλία του Μαρή) 

Περίληψη βιβλίου Ο άγνωστος επιστολογράφος έγραφε:"Ξέρετε τι κάνει η ωραία νέα γυναίκα σας όταν εσείς βγάζετε εκατομμύρια στο μεγαλοπρεπές γραφείο σας; Αν θέλετε να το μάθετε...''Ο εφοπλιστής Αντώνης Καρράς υποψιάζεται ότι η γυναίκα του τον απατά. Πού θα οδηγήσει η παρακολούθησή της; Είναι πράγματι μια περίπτωση μοιχείας ή κάτι άλλο συμβαίνει;

Εκτύπωση