περ. Διαβάζω, αρ. 498 (Ιούλιος-Αύγουστος 2009), Αφιέρωμα: «Αστυνομικό μυθιστόρημα» (επιμέλεια Γιάννης Μπασκόζος)

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

►περ. Διαβάζω, αρ. 498 (Ιούλιος-Αύγουστος 2009), Αφιέρωμα: «Αστυνομικό μυθιστόρημα» (επιμέλεια Γιάννης Μπασκόζος) - Γιάννης Πανούσης «Στη μαγεία του λογοτεχνικού εγκλήματος της ποιητικής ηθικής», συνέντευξη Ανδρέα Αποστολίδη, Φίλιππος Φιλίππου «Η νέα και η νεότερη αστυνομική λογοτεχνία».

Εκτύπωση