Παπαδόπουλος Γιάννης : «Χωρίς κίνητρο», Καστανιώτης 1996

Γιάννης Παπαδόπουλος: «Χωρίς κίνητρο», Καστανιώτης 1996

Βιογραφικό (Δες το βιογραφικό στο βιβλίο «Σχεδόν νουάρ»)

 

 

 

 

 

 

 

Περίληψη βιβλίου (Δεν βρέθηκε)

Εκτύπωση