περ. Διαβάζω, αρ. 356 (Οκτώβριος 1995), «Γιάννης Μαρής» (επιμέλεια Βάσιας Τσοκόπουλος)

περ. Διαβάζω, αρ. 356 (Οκτώβριος 1995), «Γιάννης Μαρής» (επιμέλεια Βάσιας Τσοκόπουλος) - Γιώργος Λεονταρίτης «Ο Μαρής και η εποχή του», Βάσιας Τσοκόπουλος «Το λογοτεχνικό πρόσωπο του Γιάννη Μαρή», Ντίνα Τζιμογιάννη «Ο Μαρής, οι γυναίκες και ο έρωτας», Βάσιας Τσοκόπουλος «Ο αστυνόμος Μπέκας»

Εκτύπωση