Χανός Δημήτρης : «Η λαϊκή λογοτεχνία - Το λαϊκό μυθιστόρημα», τόμος Α΄, τόμος Β΄ και Συμπλήρωμα, Περιοδικές εκδόσεις Μάσκας 1987

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο Μελέτες 1987

ΜΕΛΕΤΕΣ

Δημήτρης Χανός: «Η λαϊκή λογοτεχνία - Το λαϊκό μυθιστόρημα», τόμος Α΄, τόμος Β΄ και Συμπλήρωμα, Περιοδικές εκδόσεις Μάσκας 1987

Βιογραφικό

(Δες το βιογραφικό στο βιβλίο «Η λαϊκή λογοτεχνία-Το παιδικό λαϊκό φυλλάδιο, περιοδικό, βιβλίο»)

Περίληψη βιβλίου

----------------------

Εκτύπωση