Πτυχές του αστυνομικού μυθιστορήματος στην Ελλάδα το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο Σχετικά με την Ελληνική Αστυνομική Λογοτεχνία

Διπλωματική εργασία της Άννας Κοντοπίδου στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. με θέμα:

Πτυχές του αστυνομικού μυθιστορήματος στην Ελλάδα το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα (2009)

Διαβάστε όλη την εργασία, εδώ.

Εκτύπωση